Бүсчилсэн сургалт Дундговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

Бүсчилсэн сургалт Дундговь аймагт зохион байгуулагдаж байна.

БСШУСЯ-ны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр "Тэгш хамруулан сургах боловсрол" холимог бүлгийн багш нарыг чадавхжуулах бүсчилсэн сургалтыг Дундговь аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 01-03-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Уг сургалтад Дундговь, Өмнөговь аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн сургалтын менежер, багш нар хамрагдаж байна.

Сэтгэгдлүүд