Тогтвортой хөгжлийн боловсрол Увс аймагт.

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол Увс аймагт.

“Ази-Номхон далайн орнуудад олон нийтэд түшиглэсэн тогтвортой хөгжлийн боловсролыг дэмжих нь” төслийн хүрээнд Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс 7 аймаг, нийслэлийн 8 дүүргээс нийт 15 багшийг сонгон шалгаруулж “Мастер багш” бэлтгэх сургалтыг өнгөрсөн 7 сард зохион байгуулсан билээ.

2019 оны 10 сарын 12-13- ны өдрүүдэд Увс аймгийн НТБ-ын багш нарыг чадавхжуулах сургалтыг НТБҮТ-ийн баг тус аймгаас бэлтгэгдсэн Тогтвортой хөгжлийн мастер багштай хамтран зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдлүүд