ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ СУРГАЛТЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ҮЗЭЭРЭЙ

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ СУРГАЛТЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ҮЗЭЭРЭЙ

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвөөс Эцэг эхчүүдэд зориулсан цуврал теле сургалтыг төрийн байгууллага, төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллага, их, дээд сургууль, эрдэмтэн, судлаач нартай хамтран хүргэж байна.

"Стар HD" телевизээр 2020 оны 12 дугаар сарын 21-нээс 2021 оны хоёрдугаар сарын 4 хүртэл өдөр бүрийн 13:40 цагт хүлээн авч үзээрэй.

Сэтгэгдлүүд