Онлайн хурал боллоо.

Онлайн хурал боллоо.

2021 оны 1 сарын 19-нд болсон Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, харьяа байгууллагууд, Нийслэлийн Боловсролын газар, аймаг дүүргийн БСУГ-н удирдлагуудын онлайн хуралд НТБҮТ-н захирал Л.Болортунгалаг оролцож, Иргэдэд зориулсан теле хичээл, эцэг эхчүүдэд зориулсан теле сургалтын үр дүнг танилцууллаа.

Сэтгэгдлүүд