Бодлогын баримт бичиг

Бодлогын баримт бичиг

Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого /2014-2024/

Дэлгэрүүлж харна уу.

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030

Дэлгэрүүлж харна уу.

Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Дэлгэрүүлж харна уу.