Хөтөлбөрийн тайлан

Хөтөлбөрийн тайлан

Насан туршийн боловсролын үндэсний төвийн хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн тайланг зурган дээр дарж танилцана уу?