Эрхэм зорилго, зорилт

Эрхэм зорилго, зорилт

Иргэн бүр нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хувь хүний эрх ашигт нийцсэн боловсролыг насан туршдаа тасралтгүй эзэмшиж, амьдралынхаа чанараа дээшлүүлэхэд шаардагдах боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, орчин, боловсон хүчин, санхүүг бүрдүүлэхэд оршино.

Тэргүүлэх чиглэл:

  • Насан туршийн боловсролын тогтолцоог бүрдүүлэх
  • Бүх нийтийн, нээлттэй тогтолцоог бүрдүүлэх
  • Олон нийтийн ойлголт хандлага, оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Төсвийн төлөвлөлт, санхүүжилтын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх