Хамтын ажиллагаа

Хамтын ажиллагаа

Насан туршийн боловсролын үндэсний төв нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай гэрээ, хэлцэл, харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа билээ.

Хамтын ажиллагаатай төрийн болон төрийн бус байгууллагууд:

Хамтын ажиллагаатай олон улсын байгууллагууд: