Хөтөлбөр

Хөтөлбөр

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20 ЖИЛИЙН ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭ

ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Улаанбаатар,  2017 оны 10 дугаар сарын 17

8.30 – 9.00                Зочид, төлөөлөгчдийг хүлээн авах

НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

9.00 – 9.10                 Нээлт

9.10 – 9.30                  Мэндчилгээ:

  • БСШУСЯ
  • Боловсролын Хүрээлэн
  • НҮБ-ын Хүн амын сан

09.30-10.00                 Боловсролын салбарын шагнал гардуулах ёслол

10.00 – 10.10              Насан туршийн боловсролын төв - 20 жилд. Үйл ажиллагаа – үр дүн (видео)

10.10 – 10.30              Цайны завсарлага

НЭГДСЭН ХУРАЛДААН

Хурал даргалагч        С.Ундрал,  БСШУСЯ-ны харьяа НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн

10.30 – 10.45             Насан туршийн боловсролын байгууллагын 20 жил: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй НТБҮТ-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч  Ё.Энхбаяр

10.45 – 10.55            Төрөөс насан туршийн боловсролын талаар баримталж буй бодлого БСШУСЯ-ны ЕББГ-ын НТБ-ын бодлого, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Алтанцэцэг

10.55 – 11.10            Насанд хүрэгчдийн боловсролын үзэл санаа, чиг хандлага МУБИС-ийн газар зүйн тэнхмийн багш, доктор, профессор Е.Батчулуун

11.10 – 11.20            “Тасралтгүй боловсрол – Монгол хүний хөгжил” БХ-ийн  ЭНБД,  доктор С.Санжаабадам

11.20 - 11.35            “Холимог бүлгийн сургалтын арга зүйг Насан туршийн боловсролд хэрэглэх боломж” Судлаач, доктор Д.Гүндэгмаа

11.35 – 11.45           “Насан туршийн боловсролыг хөгжүүлэхэд орон нутагт тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам” Дархан-Уул аймгийн НТБТ-ийн захирал Т.Мэдэгсүрэн

11.45 – 11.55           “Насан туршийн боловсролыг хөгжүүлэхэд дүүргийн төвүүдэд тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам” Налайх дүүргийн НТБТ-ийн захирал Д.Нансалмаа

11.55 - 12.20            Илтгэлтэй холбоотой асуулт, хариулт

12.20 – 12.50           НТБҮТ-ийн шагнал гардуулах ёслол

12.50 - 13.00           Хаалтын ажиллагаа